Kamuoyuna Açıklama

Devletin tüm organları, idare makamları, kuruluş ve kişileri meşruiyetlerini Anayasa’dan alırlar. Anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı, meşruiyetin temelini oluşturur. Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı da Anayasal düzenin doğal sonucudur.

 

Kendisini de bağlayan Anayasa Mahkemesi kararına karşı “verdiği karara da uymuyorum, saygı da duymuyorum” açıklaması, önceki “yasama ve yargı bizim için ayak bağıdır” “Ülkede yönetim şekli değişmiştir. Bu fiilî duruma uygun Anayasa değişikliği gerekir” “parlamenter rejim askıya alınmıştır” açıklamalarının devamı ve tamamlayıcısı niteliktedir.

 

Türkiye; demokrasi, hukukun üstünlüğü, hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı konusunda ulaştığı noktayı net ve açık bir şekilde ortaya koyan, arzuladığı başkanlık sisteminin içeriğini, niteliğini ve sonuçlarını belirleyen sayın Cumhurbaşkanı’na teşekkür borçludur. 29.02.2016

  

      Sabih Kanadoğlu

                                                                                    Türk Hukuk Kurumu Başkanı

 

Üyelik Başvurusu

Üye Bilgi Güncelleme

Not: Güncellemeler üye onayı alındıktan sonra yapılmaktadır.