A B C D E F G H I-İ J K L M N O-Ö P R S-Ş T U-Ü V Y Z

 

TÜRK HUKUK LÛGATI

Ana Sayfa

Kapak (1991)

Önsözler

Transkripsiyon Cetveli

Açıklama

Almanca-Türkçe

Fransızca-Türkçe

İngilizce-Türkçe

Latince-Türkçe

Son Söz (1948)

Kelime/Deyim Sorgu

TÜRK HUKUK KURUMU

Ana Sayfa

Duyuru Grubumuz

Organlar

Tarihimizden

Tüzük

Üyelik Başvurusu

DİĞER SÖZLÜKLER

Hukuk Sözlüğü

Hukuk Sözlüğü (UYAP)

Osmanlıca Sözlük

Osmanlıca Söz Karşılıkları

Osmanlıca Tapu Terimleri

TGKM Sözlüğü

Türkçe Sözlük (TDK)

YABANCI DİLDE SÖZLÜKLER

Çok Dilde Sözlük

Almanca<->Türkçe

Fransızca<->Türkçe

İngilizce<->Türkçe

İtalyanca<->Türkçe

DictionaristTR

Duhaime's Legal Dictionary

Law.Com Dictionary

Legal Dictionary (Lawyers.com)

Legal Dictionary (thefreedictionary)

Legal Terms

List of Latin Terms

Kısaltma Karşılıkları

Sözlük Logos

Sözlük.net

The Lectric Law Library

Zargan.com

Son güncelleme: 09.06.2010

9 Nisan 1934 tarihinde "Hukukçular Cemiyeti" adıyla kurulan ve 5 Nisan 1935 tarihinde "Türk Hukuk Kurumu" adını alan kurumumuzun yönettiği ve yönlendirdiği çalışmalar sonucu  1 Mart 1943 sonrasında Türk Hukuk Lûgatı yayınlanabilmiştir. Yayınlandığı tarihte olasılıkla tekti. Ne var ki, geçen yıllar içeriğinin güncellenmesini ve değiştirilmesini zorunlu kılmıştır. Bu güne kadar bir kaç kez tıpkı basımı yapılan lûgatın güncelleme çalışmalarına 2008 yılı sonunda başlanmış olup çalışmalar halen devam etmektedir.

En son 1991 yılında yayınlanan Türk Hukuk Lûgatında bazı kelimelerin, Almanca, Fransızca, İngilizce ve Latince karşılıklarına da yer verildiğinden, bazı kelimelerin yabancı dilde karşılıklarını da bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra yine 1991 yılında yayınlanan lûgatın yabancı diller bölümünde Almanca-Türkçe, Fransızca-Türkçe, İngilizce-Türkçe ve Latince Türkçe sözlükleri de bulabilirsiniz.

Yukarıda harfler üzerine imleci getirip farenizle tıkladığınızda,  tıkladığınız harfle başlayan kelimelerin yer aldığı bölümün sayfalarına erişebileceksiniz. Soldaki mönüde Almanca-Türkçe, Fransızca-Türkçe, İngilizce-Türkçe ve Latince Türkçe üzerine tıkladığınızda bu bölümleri de bilgisayarınızda görüntüleyebilirsiniz. Eğer eski hukukta yer alan ve olasılıkla Osmanlı Türkçesinde kullanılan kelimelerle ilgileniyorsanız Transkripsiyon cetveline (dosya içinde kısaltmalar da yer almaktadır) bakmanızı öneririz. Sayfalar PDF biçiminde olduğu için bilgisayarınızda Adobe Acrobat Reader (üzerine tıklayıp indirebilirsiniz) yazılımının yüklü olması gereklidir. PDF biçiminde ki sayfalar resim formatında olduğu için kelime ya da satırı kopyalayamazsınız. Yani eriştiğiniz sayfaları, tıpkı basılı bir sözlük gibi kullanma olanağına sahipsiniz.

Bu lûgatı veri tabanı olarak webde yayınlasaydınız, aranılan sorgulanıp rahatlıkla bulunabilirdi gibi öneriler olabilir. Ne var ki, biz Türk Hukuk Lûgatının en son 1991 yılında yayınlanan tıpkı basım haliyle tarihi belge niteliğinde olduğunu ve olduğu gibi yayınlanmasının uygun olacağını, böylece ilk yayınlandığı dönemin tüm özelliklerini ve Türk dilini geliştirme yolunda Türk Hukuk Kurumunun gayretlerini gösterdiği inancındayız. Bu inancımız nedeniyle olduğu gibi yayınlamayı uygun bulduk. Ancak, Türk Hukuk Lûgatının yabancı dil-Türkçe sözlükler bölümünde yer alan İngilizce-Türkçe sözlüğü veri tabanına kaydettik ve sorgulama yaparak aradığınız kelimeyi ve karşılığını ya da karşılığında geçen Türkçe sözcükle yabancı kelimeyi bulma olanağını (şimdilik sadece İngilizce-Türkçe sözlük için) sağladık. Kelime/Deyim Sorgu üzerine tıkladığınızda sorgu sayfasına erişebilirsiniz. 

2008 yılı sonlarında başlayan güncelleme çalışmaları sırasında karşılaştırma için başvurulan hukuk sözlüklerinin neredeyse hemen tamamının kaynağının Türk Hukuk Lûgatı olduğu ve Osmanlı Türkçesinde kullanılan kelimelerin neredeyse tamamının Türk Hukuk Lûgatından alındığını fark ettik. Piyasada satılan hukuk sözlüklerinin hemen tamamının temel (ya da ilk başvuru) kaynağı Türk Hukuk Lûgatı olduğuna göre, tıpkı basım halinin tüm hukukçuların erişimine sunulmasının ve gerek duyanların kolayca erişebilmesine olanak vermenin Türk hukuk dilinin gelişimi için bir zorunluluk olduğu inancıyla da, tıpkı basım halinin webde yayınlanmasına karar verdik.

En son 1991 yılında basılan Türk Hukuk Lûgatının yeniden tıpkı basımı yapılmayacaktır. Bundan sonra baskısı yapılacak sözlük halen devam etmekte olan güncelleme ve yenileme çalışmalarının sonucunda ortaya çıkacak olandır. Bu günlerde, Türk hukuk dili ve parçası olduğu Türkçenin gelişmesi ve geliştirilmesi için çaba harcamanın zorunlu olduğunu açıklamaya gerek olmadığını düşünüyor ve kamu oyunun bu görüşümüzü paylaştığına inanıyoruz.

Bu sayfalarda yer alan Türk Hukuk Lûgatının 1991 yılı tıpkı basımının, hukukçulara ve araştırmacılara yararlı olacağını umuyor ve adli yılın açılışında kullanımınıza sunuyoruz. 5 Eylül 2009

TÜRK HUKUK KURUMU DERNEĞİ

Yönetim Kurulu